Articles by Stefani Tacugue


Thursday, 16 September 2021 - Karilyon
Hindi tayo ang magkakalaban Hindi natin mapagtatagumpayan ang panghihimok at pagmulat sa kapwa kung ang tulong na nais nating ibahagi ay may pasubali’t nakaugat sa poot.
Thursday, 26 August 2021 - KarilyonKultura
Reyalidad ng muling paggamit ng baybayin sa kasalukuyang panahon Ang panawagan sa pagbabalik ng baybayin ay hindi simpleng hakbang lamang, sapagkat may komplikasyon at suliranin itong kaugnay na kinakailangan nating alamin at tugunan.
Wednesday, 30 June 2021 - Karilyon
Ur Tadhana: Pag-alpas sa karsel ng panghuhusga Ang halaga ng bawat tao ay kailanman hindi masusukat sa kagustuhan ng lipunan; bagkus, sa kung papaano nila naising tanawin ang sarili.
Saturday, 12 June 2021 - Karilyon
Inhustisya sa bansa: Pananamantala sa pandemya Sa bansang kaliwa’t kanan na ang pananapak sa karapatan, kailan pa tayo kikilos upang tumindig kasama ang mga biktima?
Wednesday, 24 March 2021 - KarilyonLibangan
Sunday Beauty Queen: Natatanging pagsasakripisyo ng kababaihan Sa kababaihang tiniis na alagaan ang iba bago ang sariling pamilya, nagniningning ang bago nilang kapangyarihang hindi maaagaw ninuman.