LATEST STORIES


Pulse News Analysis + Editorial + Opinion

Thursday, 29 July 2021

AIESEC in CSB’s upcoming project aims to prepare youth for the professional world

Gear up as AIESEC in CSB calls on the youth to become world-ready professionals and citizens with their upcoming project “Youth Got This.”

READ MORE
BLIP Lifestyle + Interests + People

Thursday, 29 July 2021

Ang Red Dress ni Makisig: A puppet show with a timely story

“Ang hiraya ko ay isang magandang mundo. Malayang maging ako, walang panghuhusga. Hindi nakikita sa damit maging sa kulay ang ganda ng pagkatao, sa loob nagmumula. - Makisig & Luningning

READ MORE
Karilyon Kultura + Biyahe

Wednesday, 30 June 2021

Ur Tadhana: Pag-alpas sa karsel ng panghuhusga

Ang halaga ng bawat tao ay kailanman hindi masusukat sa kagustuhan ng lipunan; bagkus, sa kung papaano nila naising tanawin ang sarili.

READ MORE
Ablaze Sports + Technology + Fitness

Wednesday, 28 July 2021

NCAA 96: Yulo finishes 4th in online chess tournament

DLS-CSB’s Adrian Othniel Yulo resigned even before UPHSD’s Carl Zirex Sato ran out of time to play.

READ MORE
Platform Literary + Art + Design + Photography

Thursday, 8 July 2021

Norwegian Wood: A timeless rendition of grief and remorse

“I once had a girl, or should I say, she once had me.”

READ MORE