Articles by Caleb Pedraja


Wednesday, 8 March 2023 - KarilyonKultura
Homegrown: Iba’t ibang kuwento ukol sa sining ng pagpipinta Tara’t lakbayin ang kwentong dala ng mga sining na likha ng mga lokal na pintor na naglalarawan ng mga eksena mula sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino.