Dibuho Ni John Carl Aujero
Dibuho Ni John Carl Aujero.

Hulascope: Agos ng buhay


Ang hagupit ng malakas na ulan tuwing sumasapit ang buwan ng Hulyo, ay tulad din ng ating paglalakbay sa ating indibidwal na kapalaran; ang agos ng buhay ay hindi kailanman hihinto sa pakikpagbanggaan sa mga pader ng tadhana.


By Benildean Press Corps | Saturday, 15 July 2017

Ang hagupit ng malakas na ulan tuwing sumasapit ang buwan ng Hulyo, ay tulad din ng ating paglalakbay sa ating indibidwal na kapalaran; ang agos ng buhay ay hindi kailanman hihinto sa pakikpagbanggaan sa mga pader ng tadhana. Alamin ang iyong tadhana ngayong Hulyo sa isa nanamang yugto ng Hulascope.

 

Dibuho ni John Carl Aujero
Dibuho ni John Carl Aujero

Aquarius (January 20 – February 18)

Manatiling magpagpursigi sa iyong pag-aaral kahit na pinagiinitan ka ng matandang dalaga mong propesor. Ang ginhawa’y makakamit din kapag lumabas na ang panghulihang grado ng kasalukuyang semestro dahil ang katarungan ay para lamang sa mga karapatdapat.

Suwerteng gulay: Kalabasa

Suwerteng numero: 1, 2, 3, 68

Suwerteng OPM song: Kwento ni Ejac

 

Dibuho ni John Carl Aujero
Dibuho ni John Carl Aujero

Pisces (February 19 – March 20)
Matutong bitiwan ang mga bagay na nagkukubli sa likod ng silakbo ng damdamin dahil ito ang mga humhadlang sa patuloy na pagningas ng sarili. Intindihin muna ang sarili upang makita ang tamang landas na haharapin; walang saysay ang paglalakbay kung hindi mo alam kung saan ka patungo.

Suwerteng gulay: Okra

Suwerteng numero: 420, 4, 20

Suwerteng OPM song: Morpema ni Emar Industriya

 

Dibuho ni John Carl Aujero

Dibuho ni John Carl Aujero

Aries (March 21 – April 19)

Iwasang gabihin sa daan. Sa buwan na ito lapitin ka sa mga pulis na hindi pa nakaka-quota. Maging mapagmatyag lalo na sa pagdaan sa delikadong lugar sa loob man o sa labas ng Maynila.

Suwerteng gulay: Kangkong

Suwerteng numero: 911, 77, 7,11

Suwerteng OPM song: Sugod ni BLKD

 

Dibuho ni John Carl Aujero

Dibuho ni John Carl Aujero

Taurus (April 20 – May 20)
Makakamit mo na rin ang matagal mo nang inaantay. Ngunit sa paghaplos mo sa kanyang malalambot na palad, malalaman mong ang ideya at katotohanan ay napakalayo sa isa’t isa. Malalaman mong ang pagkamit ng isang bagay ay isang walang saysay na adiksyon, dahil ang pagnanais lamang ang pagnanais ng tao, ngunit ang mga bagay na pinaglalagian nito ay walang laman: walang halaga, dahil ang halaga ay nanggagaling sa sarili lamang.

Suwerteng gulay: Upo

Suwerteng numero: 66, 18, 17, 3, 26

Suwerteng OPM song: Apoy na Abiso ni Emar Industriya

Dibuho ni John Carl Aujero

Dibuho ni John Carl Aujero

Gemini (May 21 – June 20)
Iwanan mo na ang nakalipas dahil kahit gaano ka pumagaspas papunta sa nakaraan upang balikan ang labi ng iyong alala, gunaw na ito sa realidad. Ito ay upang bigyan ng daan ang mga bagong pangyayari sa pangkasalukuyan.

Suwerteng gulay: Gabi

Suwerteng numero: 11, 22, 33

Suwerteng OPM song: Buhay ni BuddahBeads

 

Dibuho ni John Carl Aujero

Dibuho ni John Carl Aujero

Cancer (June 21 – July 22)
Tumaya ka na– wag kang matakot isugal ang ngayon dahil hindi titigil ang pagdating ng bukas. Paniwalaan lamang ang probabilidad dahil ang agos ng swerte ay tiyak at ang patuloy na lumalapit dito ang taong makakamtan nito.

Suwerteng gulay: Talong

Suwerteng numero: 54, 44

Suwerteng OPM song: Ngayon na ni Ejac

Dibuho ni John Carl Aujero

Dibuho ni John Carl Aujero

Leo (July 23 – August 22)
Pag-isipan mabuti ang iyong mga mithiin dahil ang oras at yaman ay sadyang limitado. Laging maging masinop sa mga bagay na tatahakin dahil hindi mo na ito maibabalik kailanman.

Suwerteng gulay: Patani

Suwerteng numero: 12, 6, 18

Suwerteng OPM song: Bente ni BLKD

Dibuho ni John Carl Aujero

Dibuho ni John Carl Aujero

Virgo (August 23 – September 22)
Mag-ingat sa mapusok mong nobya—malamig pa naman kaya’t dadalas ang inyong pag-iihersisyo. Sa buwang ito malapit ang mga may kaarawan sa Virgo sa disgrasya. Ugaliing maging maingat tuwing sasapit ang katorse.

Suwerteng gulay: Pechay

Suwerteng numero: 69, 77, 68, 21, 5

Suwerteng OPM song: Wasasuki ni Washere

Dibuho ni John Carl Aujero

Dibuho ni John Carl Aujero

Libra (September 23 – October 22)

Wag magmadali sa agos ng buhay dahil ang disenyo ng kalikasan ay sumasabay lamang sa kumpas ng buhay. Hinay-hinay baka ka madapa, sabayan lamang ang siyang hinhahain ng tadhana.

Suwerteng gulay: Labanos

Suwerteng numero: 43, 32, 8, 9

Suwerteng OPM song: Nakawalakasakalawakan ni BuddahBeads

 

Dibuho ni John Carl Aujero

Dibuho ni John Carl Aujero

Scorpio (October 23 – November 21)

Ang bawat emosyon ay nariyan sa kadahilanan; nandyan ang kalungkutan upang maintindihan ng idibidwal ang munting kasiyahan na dumarating. Ang aral mula sa problema ay ang pagtuklas sa totoong uri ng kasiyahan—ang saya mula sa kakuntentuhan at ang kaligayahang hindi sumasabay sa agos ng buhay.

Suwerteng gulay: Singkamas

Suwerteng numero: 101, 102, 57

Suwerteng OPM song: Natural ni BuddahBeads

 

Dibuho ni John Carl Aujero

Dibuho ni John Carl Aujero

Sagittarius (November 22 – December 21)

Matutong mapag-isa dahil gaano man kalawak ang matutunan sa panlabas ay ganon din sa panloob. Ang pagpuna ng ibang tao ay walang halaga. Ito lamang ay isang kaingayan ng kamangmangan dahil ang realidad ay nagiiba sa bawat nilalang.

Suwerteng gulay: Sitaw

Suwerteng numero: 24,14,88

Suwerteng OPM
song: Kamatayang Kapakipakinabang ni Emar industriya

 

Dibuho ni John Carl Aujero

Dibuho ni John Carl Aujero

Capricorn (December 22 – January 19)

Laging pangalagaan ang katawan, dahil kung ang siyang ipinasok ay siya ring inilalabas. Kumain ng masusustansyang pagkain dahil sasalaminin nito ang anyong panglabas. Bawas bawasan din ang madalas na pagiinom at pagpupuyat dahil kung minsa’y gulo lamang ang kahihinatnan ng sobrang pagiinom.

Suwerteng gulay: Patola

Suwerteng numero: 32, 61, 23, 24, 30

Suwerteng OPM song: WDDWM ng 187 MOBSTAZ

Hangga’t tayo’y nabuhay hindi titigil ang mga pagsubok na ating kahaharapin at matutong languyin ang mga alon ng buhay. Ang kasalukuyan ay makakalimutan din ng bukas dahil ang bukas ay produkto lamang ng pang kasalukuyan. Laging tandaan na ang mga bagay bagay ay may tamang oras at panahon.

 

 

 

Last updated: Thursday, 17 June 2021