Articles by Hezzarie Urbina


Monday, 21 March 2022 - Karilyon
Ang Pagtaklob sa Katotohanan Nagsisilbing gabay sa buhay ang ating mga paniniwala; ngunit hanggang kailan ito sasamantalahin ng iilan upang malito tayong mga mamamayan?
Monday, 17 January 2022 - KarilyonKultura
Big Night!: Seryosong usapan sa gabi ng tawanan Kung sa isang listahan nakasalalay ang iyong kapalaran, ano’ng gagawin mo para ito’y baguhin?
Tuesday, 5 October 2021 - Karilyon
Nawa’y madagdagan ang labing-isa Sa kabila ng umaapaw na makasariling hangarin, nanaig sa iilan ang malasakit sa mamamayan. Masdan ang mga natatanging sumubok isalba ang kapakanan ng mga madadamay at maiiwan.
Thursday, 26 August 2021 - Karilyon
My Amanda: Pagkakaibigan o pag-iibigan? Higit pa sa kilig at tamis ng pagsasama, iba pa rin ang ligayang hatid ng isang malalim at dalisay na pag-ibig mula sa kaibigan.